تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید خدمات مشاوره طراحی پایه و تفصیلی ارتقاء سامانه آتش نشانی در انبارهای نفت یاسوج و سبزوار

شرایط آگهی

داشتن گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره حداقل پایه 3 گروه نفت و گاز، تخصص خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور و ... به شرح کامل در اصل آگهی
خدمات مشاوره طراحی پایه و تفصیلی ارتقاء سامانه آتش نشانی در انبارهای نفت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.