تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید، نصب، راه اندازی ، پیکربندی و آموزش تجهیزات ذخیره ساز، سوئیچ و سرورهای مورد نیاز
برآورد ۶۲٫۷۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مدت قرارداد ۳۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد

شرایط آگهی

گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با رتبه های زیر داشتن حداقل رتبه 2 در زمینه تولید و ارائه رایانه ای غیر MAIN FRAME- داشتن حداقل رتبه 2 در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی- داشتن حداقل رتبه 4 در زمینه خدمات پشتیبانی - داشتن حداقل رتبه 4 در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات - داشتن گواهی دارای اعتبار از نظام صنفی رایانه ای کشور - مبلغ تضمین 3.200.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب بانک شهر شعبه قصر الدشت مندرج در اصل آگهی - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده می باشد
خرید، نصب، راه اندازی ، پیکربندی و آموزش تجهیزات ذخیره ساز، سوئیچ و سرورهای مورد نیاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.