تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید سرچراغی مورد نیاز شهرداری طبق لیست پیوست
برگزار کننده : شهرداری سیرجان استان کرمان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید سرچراغی مورد نیاز شهرداری طبق لیست پیوست
برآورد مالی : ۴۴,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 2,209,450,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/08ساعت: 12:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرچراغی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.