تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

نصب۶۷ عدد پایه ۱۲متری و نصب ۱ عدد پایه ۱۴متری و سیم کشی ۳۴۰۰ متر سیم آلومینیوم روکشدارCC به سطح مقطع ۱۲۰ و جمع آوری ۴ عدد پایه ۱۲متری موجود و احداث ۱۴۰ متر شبکه فشار متوسط زمینی با کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱ و اجرای سرکابلهای داخلی و هوایی در خروجی پست فوق توزیع جهت اجرای خط اختصاصی انتقال فشار متوسط به منظور تامین برق شرکت آذین صنعت در شهرک صنعتی مانه و سملقان
برگزار کننده : شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی
شرح کلی حوزه فعالیت : اجرای خط انتقال برق به شهرک صنعتی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 600,000 مبلغ تضمین : 874,335,000 ریال توضیحات تضمین : تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 05/09/1401 به آدرس بجنورد– خ طالقانی غربی – خیابان میرزا رضا کرمانی – پلاک 248 - دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ارسال گردد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/04ساعت: 13:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط انتقال فشار متوسط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.