تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اصلاح وبهینه شمال کرمانشاه ۶۰کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و۵km فشارمتوسط (اعتبارداخلی کاهش تلفات) d
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
شرح کلی حوزه فعالیت : اصلاح وبهینه شمال کرمانشاه ۶۰کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و۵km فشارمتوسط (اعتبارداخلی کاهش تلفات) d

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,683,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/10/28ساعت: 12:00
اصلاح و بهینه ۶۰کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و۵km فشارمتوسط

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.