تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت تامین برق گلزار شهداء حوزه عملیاتی شرق کرمان

شرایط آگهی

اعلام نشده
خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.