تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : طرح آگاهسازی زنان و دختران با تاکید خود مراقبتی به تعداد دو گروه حداقل ۳۰ نفره مجموع ۶۰ نفر
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۰۱۰۳۰۰۰۳۱۰
برگزار کننده : اداره کل بهزیستی استان همدان
نام سرویس : سایر آموزشها
تعداد : ۶۰نفر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
محل تحویل : استان : همدان ، شهر : کبودرآهنگ

شرایط آگهی

اجرای برنامه مطابق با شیوه نامه و دستورالعمل سال جاری مد نظر می باشد.
طرح آگاهسازی زنان و دختران با تاکید خود مراقبتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.