تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید سیم گارد حاوی فیبر نوری مطابق شرح فایل پیوست.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۱۲۳۰۰۰۴۱۱
برگزار کننده : شرکت برق منطقه ای خراسان
نام کالا : کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری LC/PC طول ۱ m مدل MICRON 9 نام تجارتی INFILINK مرجع عرضه کننده شرکت شبکه افزار
تعداد : ۱عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
محل تحویل : استان : خراسان رضوی ، شهر : مشهد

شرایط آگهی

ایران کد مشابه می باشد . کالا های مورد نیاز مطابق مشخصات فایل پیوست میباشد. فایل های پیوست پس از تکمیل و مهر و امضاء مجددا در سامانه ستاد بارگذاری گردد.
خرید سیم گارد حاوی فیبر نوری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.