تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرای سیستم اطفاء حریق هوشمند اتاق سرور تامین اجتماعی شعبه چایپاره طبق شرایط پیوستی
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۹۱۴۰۰۰۰۰۴
برگزار کننده : سازمان تامین اجتماعی شعبه قره ضیاء الدین( چای پاره )
نام سرویس : انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
محل تحویل : استان : آذربایجان غربی ، شهر : چایپاره

شرایط آگهی

اجرای سیستم اطفاء حریق هوشمند اتاق سرور تامین اجتماعی شعبه چایپاره طبق شرایط پیوستی
اجرای سیستم اطفاء حریق هوشمند اتاق سرور تامین اجتماعی شعبه چایپاره طبق شرایط پیوستی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.