تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام عملیات خاکی و اجرای پرایمر جهت فونداسیون دکل های خط ۴۰۰ کیلوولت سورمق-یاسوج (طبق برآورد پیوست)
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۲۶۲۰۰۰۷۳۵
برگزار کننده : شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
نام سرویس : ساخت سایر پروژههای مهندسی عمران
تعداد : ۱مجموعه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

درج شماره تماس در سامانه الزامی است.کاربصورت قرارداد نمیباشد.
انجام عملیات خاکی و اجرای پرایمر جهت فونداسیون دکل های خط ۴۰۰ کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.