تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : کیسه گیری کود فله بمیزان۹۱۰ تن عبارت از۴۰۰تن درکیسه های ۲۵ و ۵۱۰تن درکیسه های۵۰کیلوگرمی شامل: پرکردن کیسه،توزین،سردوزی و صفافی در انبار یا روی کامیون
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۵۹۰۰۰۰۰۰۴
برگزار کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
نام سرویس : انبارداری و ذخیره سازی
تعداد : ۹۱۰تن
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
محل تحویل : استان : آذربایجان غربی ، شهر : ارومیه

شرایط آگهی

پس از مطالعه متن قرارداد آن را توسط صاحبان امضاء مهر و امضا و بهمراه اساسنامه ،پروانه فعالیت و سایر مدارک از طریق همین سامانه بارگذاری نمایید. بجز کیسه بقیه ملزومات بعهده پیمانکار میباشد .کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد .
کیسه گیری کود فله بمیزان۹۱۰ تن عبارت از۴۰۰تن درکیسه های ۲۵ و ۵۱۰تن درکیسه های۵۰کیلوگرمی شامل: پرکردن کیسه،توزین،سردوزی و صفافی در انبار یا روی کامیون

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.