تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خدمات تایپ طبق لیست پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۳۰۲۰۰۰۰۰۶
برگزار کننده : مرکز آموزشی درمانیپیمانیه جهرم
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱برگ
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : جهرم

شرایط آگهی

اارئه پیش فاکتور الزامی است
خدمات تایپ طبق لیست پیوست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.