تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : واگذاری مدیریت امورات بی خطر سازی بیمارستان شهید راثی شاهیندژ
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۶۰۲۲۰۰۰۰۲۸
برگزار کننده : بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ
نام سرویس : فعالیتهای بیمارستانی
تعداد : ۱۵۰طبق لیست پیوستی
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
محل تحویل : استان : آذربایجان غربی ، شهر : شاهین دژ

شرایط آگهی

شرکت برنده بایستی کلیه مدارک معتبر مبنی بر مجاز بودن به انجام کارهای بیخطر سازی مورد قبول دانشگاه را پیوست نماید.با برنده استعلام قرارداد منعقد خواهد شد
واگذاری مدیریت امورات بی خطر سازی بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.