تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

فروش اقلام خودرو و قطعات خودرو- دستگاه خط تولید نان صنعتی- اقلام سررشته داری مخابرات مهندسی- ضایعات فلزی

شرایط آگهی

واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 06158800145806 بانک سپه - 5 درصد مبلغ قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده
tenders
فروش اقلام خودرو و قطعات خودرو- دستگاه خط تولید نان صنعتی- اقلام سررشته داری مخابرات مهندسی- ضایعات فلزی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.