تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید Formation Tester For Well Logging Operation
برآورد ۱٫۳۶۳٫۸۳۱ یورو

شرایط آگهی

تضمین 41.313 یورو به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اصل آگهی نزد بانک مرکزی
tenders
خرید Formation Tester For Well Logging Operation

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.