تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید
١- کانال سازی فیبر نوری منطقه ۹ و ناژوان (۱۵۳-۲۹-۱۴۰۰) با مبلغ برآورد اولیه ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مدت اجرای ۴ ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ریال
۲-بهسازی پل فلزی (اصلاح درزهای انبساطی و اجرای رنگ سازه ای و …) (۱۵۴-۲۹-۱۴۰۰) با مبلغ برآورد اولیه ۱۵٫۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مدت اجرای ۴ ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۳- درزگیری آسفالت در سطح معابر مناطق ۲،۵،۶،۷،۸،۱۰،۱۲ و ۱۳ (۱۵۵-۲۹-۱۴۰۰) با مبلغ برآورد اولیه ۱۴٫۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مدت اجرای ۶ ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴-احداث ایستگاه های BRT خیابان ولی عصر (عج) (۱۵۶-۲۹-۱۴۰۰) با مبلغ برآورد اولیه ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مدت اجرای ۴ ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵- ساماندهی خیابان حجت (۱۵۷-۲۹-۱۴۰۰) با مبلغ برآورد اولیه ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مدت اجرای ۳ ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶- ساماندهی و پیاده رو سازی خیابان شهید موحدی نیا (۱۵۸-۲۹-۱۴۰۰) با مبلغ برآورد اولیه ۹٫۸۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ ریال و مدت اجرای ۴ ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
کانال سازی فیبر نوری – بهسازی پل فلزی (اصلاح درزهای انبساطی و اجرای رنگ سازه ای و …)- درزگیری آسفالت در سطح معابر- احداث ایستگاه های BRT خیابان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.