تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری باقی مانده uso گرگان (ورسن- هاشم آباد- قلعه محمود و تخشی محله)- برآورد مبلغ ملزومات ۱.۰۳۴.۶۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ اجرا ۱۰.۷۸۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

سپرده ضمانتنامه اجرا ۷۵۵.۲۰۹.۰۰۰ ریال ضمانتنامه - ملزومات ۷۲.۴۲۲.۰۰۰۰ ریال
tenders
تامین ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری باقی مانده uso

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.