تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

برونسپاری خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی با تعداد بر آوردی ۸۳ نفر نگهبان در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز
– مدت اجرای موضوع مناقصه یکسال شمسی

شرایط آگهی

جهت دریافت اسناد به مبلغ 500 هزار ریال - مبلغ تضمین 4.542.000.000 ریال - کپی برابر اصل گواهی صلاحیت فعالیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی - گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی - تاییدیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
برونسپاری خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی با تعداد بر آوردی ۸۳ نفر نگهبان در محدوده شرکت توزیع نیروی برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.