تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری امور مربوط به
– کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه سایت مرکزی
– خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاه و مراکز
– کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واقع در شهرستان نور
– .. متن کامل مندرج در اصل آگهی

شرایط آگهی

گواهی نامه تعیین صلاحیت از وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی - هزینه درج آگهی به عهده برندگان می باشد
tenders
واگذاری امور مربوط به کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه سایت مرکزی- خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاه و مراکز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.