تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

انتقال نیرووبرق رسانی به متقاضیان درخواستهای مردمی در قالب رفع حریم و جابجایی تاسیسات، روشنایی و….)خ بزرگمهرخ جی،خ لاله، خ معراج و…در محدوده امور برق منطقه ۴اصفهان)

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
انتقال نیرووبرق رسانی به متقاضیان درخواستهای مردمی در قالب رفع حریم و جابجایی تاسیسات، روشنایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.