تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال نوبت اول:
بدینوسیله اجرای احکام مدنی کامیاران در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی  ۰۰۰۰۰۱۷  ، حسب اجرائیه واصله از شعبه اول حقوقی کامیاران به شماره  ۹۷۱۰۴۲۸۷۳۶۸۰۰۱۸۵ ، مال تعرفه شده از ترکه مرحوم عارف صمیمی را با مشخصات ذیل ، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷  در ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی کامیاران ، به آدرس کامیاران خیابان مدرس ، با حضور نماینده دادسرا از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت ۵ روز قبل از روز مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال موضوع مزایده بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. برنده بایستی فی المجلس ده صد مبلغ پیشنهادی را به صندوق دادگستری تودیع و مابقی آن را حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ مزایده تودیع نماید، لازم بذکر است در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
مشخصات اموال و قیمت پایه آنها: اتاق (بدنه) و گلگیر عقب سمت چپ دارای خوردگی درب عقب سمت راست دارای خوردگی و خط و خش میباشد سقف خودرو دارای آفتاب سوختگی میباشد  ،کاپوت و گلگیر جلو سمت راست تعویضی (بدنه خودرو دور رنگ است) داشبورد سالم صندلی ها نیاز به تودوزی دارد لاستیک خودرو ۶۰% شیشه و چراغ ها سالم هستند . یک دستگاه سواری “پژو روآ” پلاک شماره ۶۵۴ ق ۳۲ ایران ۶۱ کرم رنگ مدل ۱۳۸۷ دوگانه سوز . قیمت  پایه موضوع مزایده  ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان . بهزاد فریدی-دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کامیاران
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۸۴۶۰۰۰۰۱۰۷۵۳۳
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۸۷۳۶۶۰۰۱۲۴
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کامیاران/قدیم

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه سواری "پژو روآ" کرم رنگ مدل ۱۳۸۷ دوگانه سوز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.