تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری دزفول در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی حجمی- ساعتی ستادی و اجرایی، کارگر، حراست، راننده پایه یک و ویژه) خود را به شماره
۲۰۰۰۰۹۵۰۹۵۰۰.۰۰۵ را از از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی حجمی- ساعتی ستادی و اجرایی، کارگر، حراست، راننده پایه یک و ویژه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.