تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید۲۰۰۰ دستگاه برقگیر ۲۴ کیلوولت پلیمری۱۰ کیلوآمپر
شرح کلی حوزه فعالیت : .

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 مبلغ تضمین : 1,481,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/12ساعت: 19:00
tenders
خرید۲۰۰۰ دستگاه برقگیر ۲۴ کیلوولت پلیمری  ۱۰ کیلوآمپر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.