تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سم پاشی سوسری ورتیل وعقرب
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۵۰۰۱۸۰۰۰۰۱۵
برگزار کننده : بیمارستان امام رضا ع  قم
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
محل تحویل : استان : قم ، شهر : قم

شرایط آگهی

سوسری آلمانی ،آمریکایی ،رتیل و عقرب به مساحت 24500متر تمام طبقات ساختمان های فرعی ودورتادورساختمان ها در ضمن شرکت کنندگان بومی استان باشند و مدارک شرکت نیز پیوست شود
tenders
سم پاشی سوسری ورتیل وعقرب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.