تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سیم به کابل خودنگهدار امور۱ پروژه های ۴۹۲۹ و ۴۹۴۸
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۰۶۶۰۰۰۵۹۷
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱برقرسانی
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
محل تحویل : استان : یزد ، شهر : یزد

شرایط آگهی

سیم به کابل خودنگهدار امور1 پروژه های 4929 و 4948
tenders
سیم به کابل خودنگهدار امور۱

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.