تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید خدمات پایش و تحلیل کیفیت توان در شبکه توزیع برق استان یزد و امکانسنجی استفاده از کنتورهای فهام برای پایش کیفیت توان
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۰۶۶۰۰۰۵۹۵
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱قرارداد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
محل تحویل : استان : یزد ، شهر : یزد

شرایط آگهی

خرید خدمات پایش و تحلیل کیفیت توان در شبکه توزیع برق استان یزد و امکانسنجی استفاده از کنتورهای فهام برای پایش کیفیت توان
tenders
خرید خدمات پایش و تحلیل کیفیت توان در شبکه توزیع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.