تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود ۶۰مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۵۲۸۰۰۰۰۸۱
برگزار کننده : اداره کل پست استان سمنان
نام سرویس : فعالیت های پست
تعداد : ۱۸۰۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
محل تحویل : استان : سمنان ، شهر : سمنان

شرایط آگهی

نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات در سطح شهرسمنان حدود 60مرسوله در روز طبق شرایط قرارداد ضمیمه
tenders
نیاز به یک نفر راننده دارای خودروی وانت جهت توزیع مرسولات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.