تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تجدید ساخت باکس های آتش نشانی وخرید کپسول آتش نشانی طبق مستندات پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۰۱۶۱۰۰۰۰۲۸
برگزار کننده : اداره کل گمرک شهید رجایی بندرعباس
نام سرویس : تولیدسایرمحصولات فلزی ساخته شده وفعالیتهای خدماتی فلزکاری
تعداد : ۱مجموعه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : بندرعباس

شرایط آگهی

قیمت ها بدون ارزش افزوده طبق مستندات پیوست در صورت هرگونه نقص باید اصلاح گردد. تامین کننده مستقر در بندر عباس باشد.مهلت تحویل خدمت 20 روز میباشد
tenders
تجدید ساخت باکس های آتش نشانی وخرید کپسول آتش نشانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.