تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : گوشی تلفن voip همراه باهدست وماژول توسعه
ایران کد مشابه بوده وکالا طبق فرم پیشنهاد قیمت پیوست خریداری می گردد .
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۰۱۲۶۲۰۰۱۱۸۳
نام کالا : تلفن IP تحت شبکه VOIP مدل QIPP-300P نام تجارتی QTECH مرجع عرضه کننده معین نعیم آبادی
تعداد : ۲۲دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

بارگذاری فرم پیشنهاد قیمت وفاکتور الزامی بوده و در صورت عدم بارگذاری در سامانه ، قیمت پیشنهادی ابطال می گردد.تکمیل، امضاء و بارگذاری فرم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (فرم پیوست) می-باشد.
tenders
گوشی تلفن voip

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.