تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

(( آگهی مزایده مال  غیرمنقول – نوبت اول))
درکلاسه اجرایی احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول به شماره  ۰۰۰۰۲۴۹ محکوم علیه:آقای حامد نعمتی فرزند صمدا لله ؛ محکوم است به پرداخت مبلغ ۶۶۱/۹۴۵/۲۶۷ ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له : آقای محمد لک زائی با وکالت آقای محمد اولادی و پرداخت ۵ درصد محکوم به به عنوان هزینه اجراء ؛ با توجه به معرفی مال منقول به شرح ذیل که برابر مقرارات توقیف و مورد کارشناسی قرار گرفته است.با رعایت شرایط مزایده به فروش می رسد. متقاضیان خرید مال می توانند  به  اجرای  احکام  مدنی  مراجعه    و  پیشنهاد    خود  را  برای    خرید  مال  مورد  مزایده    ارایه  نمایند  و    برنده  مزایده  کسی  است  که بالاترین    قیمت  را  از    قیمت    پایه  کارشناسی  شده  توسط  کارشناس ) ارایه  و  قبول  نماید.
((توصیف اموال))
۱-تعداد ۱ دستگاه پمپ آب برند پنتاکس ساخت ایتالیا قدرت ۷٫۵ اسب مدل CM32-200B (کارکرده) قیمت مبلغ (تومان)۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲- تعداد ۱ دستگاه ویبراتور بتن برند تکنو رنگ قرمز با توان ۸۵۰W همراه شیلنگ سه متری مربوطه (کارکرده) قیمت مبلغ (تومان).۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳-دستگاه پروفیل بر رومیزی برند CROWN با توان ۲۲۰۰W با قطر تیغه ۳۵۵mm مدل CT15087 دستگاه با دور ۳۷۵۰ در دقیقه (کارکرده) قیمت مبلغ (تومان)۳٫۰۰۰٫۰۰۰ که جمعا مبلغ ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ بیست و دو میلیون و دویست هزار تومان مورد ارزیابی قرار گرفته است .
۱-زمان و مزایده :روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ساعت ۰۹ الی ۱۰
۲:مکان مزایده:اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول
((شرایط مزایده))
۱-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید .
۲-برنده مزایده می بایست ۱۰% مبلغ پیشنهادی را نقداً و فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده واریز نماید ؛ والا وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ، سپرده واریزی ( ۱۰%) پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
۳-کلیه هزینه های نقل و انتقال ملک اعم از عوارض ، مالیات  و غیره به عهده برنده مزایده میباشد .
۴-مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اشعاری ، چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد می بایست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده تقدیم شود و تحویل ملک پس از تایید صحت جریان مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود ؛ در صورت عدم تائید صحت مزایده ، این اجرا مسوولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ سپرده (۱۰%) تودیع خواهد شد.
مدیر واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول – محمد میرشکار
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۲۹۵۳۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۳۹۲۰۰۰۰۳۱۵۶۴۸
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش تعداد ۱ دستگاه پمپ آب – تعداد ۱ دستگاه ویبراتور بتن – دستگاه پروفیل بر رومیزی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.