تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده نوبت اول
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۱۱۰۰۹۶۶۳۸۷۰۰۳۲۱و شماره دادنامه مربوطه ۹۰۰۹۹۷۶۶۳۸۷۰۱۰۷۵ محکوم علیه  کارخانه فارسیت شهرستان دورود محکوم است به پرداخت الف- ۹۰ درصد ارش بابت بیماری مزوتلیرمای بدخیم مبلغ ۴۳۲۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان  ب- پرداخت مبلغ یکصد و دو هزار تومان بابت هزینه دادرسی ج- پرداخت مبلغ چهل هزار تومان بابت هزینه کارشناس در حق ورثه مرحوم عزیز بهلولی .با توجه به توقیف و کارشناسی سه دستگاه کرن هوایی از کارخانه فارسیت اموال به کارشناس جهت قیمت گذاری ارجاع و نظریه کارشناسی به شرح ذیل میباشد  خواهان آقای مهدی بهلولی – خوانده کارخانه فارسیت شهرستان دورود-  موضوع کارشناسی: برآورد قیمت دستگاه های ۱- یک دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تن مارک داماگ ۲- یک دستگاه جرثقیل سقفی ۷٫۵ تن مارک داماگ ۳- یک دستگاه جرثقیل سقفی ۳٫۲ تن مارک فیروزآ اقدامات انجام شده : در مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ پس از دریافت قرار کارشناسی ، با راهنمایی خواهان آقای مهدی بهلولی به محل سالن های لوله سازی و صفحه سازی کارخانه فارسیت مراجعه گردید واز دستگاه های فوق الذکر بازدید گردید . این دستگاهها در سالن تولید کارخانه فارسیت شهرستان دورود نصب و موجود بودند.. مشخصات فنی موضوع کارشناسی: ۱-جرثقیل سقفی ۱۰tn مارک داماگ آلمان ، سال ساخت ۱۹۶۸ به رنگ زرد، شامل پل جرثقیل (از نظر ظاهری سالم) – کالسکه کلگی(از نظر ظاهری سالم) – موتور گیربکس حرکتی (از نظر ظاهری سالم) – کالاسکه بالابر و متعلقات ( از نظر ظاهری سالم) – کابلهای برق رسان طولی (از نظر ظاهری سالم) – تابلوی برق اصلی (از نظر ظاهری سالم) – کابین هدایت اپراتور (از نظر ظاهری سالم) ۲-جرثقیل سقفی ۷٫۵ tn مارک داماگ آلمان ، سال ساخت ۱۹۶۸ به رنگ زرد، شامل پل جرثقیل (از نظر ظاهری سالم) – کالسکه کلگی(از نظر ظاهری سالم) – موتور گیربکس حرکتی (از نظر ظاهری سالم) – کالاسکه بالابر و متعلقات ( از نظر ظاهری سالم بجز سیم های بکسل که دارای تاب خوردگی و آسیب بودند) – کابلهای برق رسان طولی (از نظر ظاهری سالم) – تابلوی برق اصلی (از نظر ظاهری سالم) – کابین هدایت اپراتور (از نظر ظاهری سالم) ۳- جرثقیل سقفی ۳٫۲tn مارک فیروزآ ، به رنگ آبی، شامل پل جرثقیل (از نظر ظاهری سالم) – کالسکه کلگی(از نظر ظاهری سالم) – موتور گیربکس حرکتی (از نظر ظاهری سالم) – کالاسکه بالابر و متعلقات ( از نظر ظاهری سالم) – کابلهای برق رسان طولی (از نظر ظاهری سالم) – تابلوی برق اصلی (از نظر ظاهری سالم) جمع بندی و نظر کارشناسی: قیمت کارشناسی زیر براساس بازدید چشمی و با در نظر گرفتن دستگاه ها در حالت خاموش و احتمال وجود خرابی در قسمت های الکتریکی و مکانیکی ارائه گردیده است. ردیف نام دستگاه مارک-کشور سازنده تعداد قیمت پایه (ریال) ۱ جرثقیل سقفی ۱۰tn داماگ آلمان ۱ دستگاه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ جرثقیل سقفی ۷٫۵tn داماگ آلمان ۱ دستگاه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ جرثقیل سقفی ۳٫۲tn فیروزآ ایران ۱ دستگاه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع کل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شایان ذکر است قیمت های فوق بدون درنظر گرفتن هزینه های ناشی از هزینه جمع آوری، هزینه تعمیرات احتمالی و حمل و نقل می باشد. از آنجا که هیچگونه مدارکی مبنی بر مالکیت اصلی دستگاههای موصوفه ارائه نگردید، اثبات مالکیت از عهده اینجانب خارج و بر عهده دادگاه محترم است.
با توجه به مراتب مزایده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ ساعت ۸صبح شروع و تا ساعت ۱۰ صبح در شعبه اول اجرای احکام حقوفی مستقر در دادگستری دورود برگزار میگردد و از قیمتهای فوق شروع و به کسیز که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند واگذار می گردد برنده مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط میشود در ضمن اشخاص شرکت کننده همراه داشتن کارت عابر بانک و موجودی کارت به تاریخ روز مزایده به نام شخص شرکت کننده الزامی میباشد و شناسنامه و برگه ثبت ثنا نیز همراه داشته باشد
قاسم بلبلوند دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری دورود
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۶۴۶۰۰۰۰۱۲۶۶۷۶
شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۶۶۳۸۹۰۰۹۰۳
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دورود

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تن – یک دستگاه جرثقیل سقفی ۷٫۵ تن – یک دستگاه جرثقیل سقفی ۳٫۲ تن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.