تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
مزایده اموال منقول مرحله اول
در خصوص پرونده اجرایی فوق بر له سجاد شکرانی  و بر علیه کوروش احسانی زنوز به خواسته مطالبه مبلغ محکوم به با عنایت به عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف  ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹روزدو شنبه ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ظهراز طریق مزایده دراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع شهرک باغمیشه خیابان مولانا بالاترازفلکه ارغوان جنب کلینیک مولانا مجتمع امام خمینی مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید و ده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ وبه مابقی حداکثر تا یک ماه فرصت داده میشود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل ازمزایده از اموال به شرح  ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نماید . ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب دادگستری نزد بانک ملی و تحویل آن به همراه قیمت پیشنهادی کتبی به اجرا می باشد.شناسه واریز را از شعبه ۱۰ اجرا تحویل بگیرید
یک دستگاه بلوک زنی خودرو نیمه اتوماتیک کارکرده با ۵ قالب ساخت شرکت ساوالان بتن با ملحقات آن به ارزش ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یک عدد قالب یدکی ۵ تایی آماده کار به ارزش ۵۵/۰۰۰/۰۰۰
ریال جمع کل به مبلغ ۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
لازم به توضیح است دستگاه با فرض سالم بودن ارزش گذاری شده است
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۲۳۷۳۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۰۹۲۰۰۰۱۵۷۴۶۹۱
شعبه صادر کننده : شعبه دهم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه بلوک زنی خودرو نیمه اتوماتیک کارکرده با ۵ قالب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.