تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای را به شرح جدول ذیل برگزار نماید
خرید بالاست های ۴۰w-48v، ۴۰ w-220v و ۱۸w-220v ناوگان خط ۵
تجدید مناقصه خرید ۰۳۱۱ اصله تراورس چوبی اشباع از گونه چوب لارچ
تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات شبکه بالاسری برق OCS و تجهیزات جانبی آن در خط ۵
عملیات تهیه مصالح و احداث ساختمان راهبران خط سه در ایستگاه آزادگان
خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت ناوگان، ایستگاه ها، پایانه و اماکن جانبی خط ۵
خدمات نظافت ایستگاه ها، پایانه، تونل و ناوگان خط ۴
خدمات آبدارخانه های ساختمان های اداری مترو و اماکن تابعه
عملیات نوسازی ۵۲ دستگاه آسانسور
و … به شرح کامل در اصل آگهی

شرایط آگهی

اشخاص حقوقی واجد شرایط - واریز مبلغ 2.000.000 ریال به حساب جاری 700802749328 بانک شهر شعبه امام خمینی کد 264 در وجه شرکت - تاکید می گردد اسناد مناقصه فقط به صورت حضوری و با ارائه معرفی نامه رسمی قابل دریافت است این آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به چاپ رسیده و هزینه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
خرید بالاست های ۴۰w-48v، ۴۰ w-220v و ۱۸w-220v ناوگان خط ۵ – خرید ۰۳۱۱ اصله تراورس چوبی اشباع از گونه چوب لارچ و….

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.