تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید (شامل حمل، بارگیری و تحویل) تعداد یک دستگاه پمپ دو مکشه ۷۰۵-۶۰۰DSP برای حوزه مدیریت بهره برداری منطقه شرق (امور برق و تاسیسات شرق) از محل اعتبارات جاری شرکت به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۴۸۴۲۰۰۰۰۴۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرایط آگهی

تضمین شرکت در مناقصه:به مبلغ ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ (هفتصد و پانزده میلیون ریال)- چک بانکی تضمینی، ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 8474040409403 نزد بانک سامان شعبه تجریش کد 847 نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و یا ارائه گواهی مطالبات قطعی تایید شده مناقصه گرنزد شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهرانو ..... رجوع شود به اصل آگهی
tenders
خرید (شامل حمل، بارگیری و تحویل) تعداد یک دستگاه پمپ دو مکشه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.