تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری اجرای طرح FTTH همراه با تهیه ملزومات در سطح شهرستان های استان کردستان (۴ فاز مجزا)

شرایط آگهی

جهت دریافت اسناد واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب مندرج در آگهی - هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
tenders
واگذاری اجرای طرح FTTH همراه با تهیه ملزومات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.