تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید،نصب و راه اندازی تابلوی کنتور هوشمند آب و برق در شهرک صنعتی نهبندان برابر مشخصات و شرح پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰۵۱
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱مورد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
محل تحویل : استان : خراسان جنوبی ، شهر : نهبندان

شرایط آگهی

پیشنهاد دهنده بایستی مدارک پیوست را دریافت و پس از تکمیل(مهر، امضاء و شماره تماس) مجدداً در سامانه بارگذاری نماید.پیشنهاد قیمت بدون مدارک پیوست قابل پذیرش نبوده و مردود می باشد.
tenders
خرید،نصب و راه اندازی تابلوی کنتور هوشمند آب و برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.