تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری فعالیت مشروح به تامین کننده واجد شرایط
خرید آبگرمکن دیواری گازی به تعداد ۶۰۰ عدد بر اساس شرایط و جزئیات مندرج در فرم مناقصه – ۲۲۹۷

شرایط آگهی

دعوت از کلیه تأمین کنندگان دارای سوابق کاری مشابه و متقاضی شرکت در مناقصه هزینه درج آگهی در جراید به عهده برندگان مناقصه ها می باشد. ثبت نام در سامانه مدیریت تأمین کنندگان ودجا (سما) الزامی و دارندگان گواهینامه در اولویت می باشند. کمیسیون معاملات فرماندهی قرارگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
tenders
خرید آبگرمکن دیواری گازی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.