تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای امور حفاظتی ومراقبتی شعب
شرح کلی حوزه فعالیت : امورحفاظتی ومراقبتی شعب

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 750,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/14ساعت: 12:00
tenders
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای امور حفاظتی ومراقبتی شعب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.