تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

قرارداد بصورت حجمی می باشد ولیکن نظر به حجم و نوع عملیات نگهداری، پیمانکار ملزم و متعهد می شود، کارگران، نگهبانان و کارشناسان مورد تایید واحد فضای سبز شهرداری جهت انجام کارهای موضوع مناقصه در نظر بگیرد و در صورتی که دستگاه نظارت به این نتیجه برسد که تعداد نیروهای موضوع مناقصه توسط پیمانکار کافی نمی باشد پیمانکار مکلف است بر اساس دستورات دستگاه نظارت اقدام نماید.
شرح کلی حوزه فعالیت : شرکت هایی که در اساسنامه آنها، موضوع مناقصه (حفظ و نگهداری فضای سبز) قید گردیده باشد و دارای حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه و دارای توان مالی مناسب و تاییدیه از کارفرمایان قبلی باشند و همچنین دارای ماشین آلات وخودروها و ابزارآلات و غیره قید شده در جدول امتیاز بندی، طبق اعلام دستگاه نظارت باشند، حق شرکت در مناقصه را دارا می باشند
برآورد مالی : ۹۴,۸۱۶,۶۴۵,۸۹۲

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,500,000 مبلغ تضمین : 4,741,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1400/12/28ساعت: 14:00
tenders
حفظ و نگهداری فضای سبز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.