تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

پروژه تعمیر ۴ دستگاه دیزل مولد برق واحدهای عملیاتی
شرح مختصر:
– خدمات فوق الذکر توسط ۱۲۰ نفر صورت می پذیرد.
– محل اجرا خوزستان امیدیه حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری
– مدت انجام ۴ ماه و دوره نگهداری ۱۲ ماه
– برآورد تقریبی کارفرما معادل ۹٫۷۱۷٫۲۳۶٫۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات میباشد

شرایط آگهی

داشتن گواهیناه صلاحیت تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرایندی از وزارت نفت - ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت در مناقصه) به مبلغ 485.862.000 ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد مبلغ بیمان به کارفرما - مبلغ خرید اسناد 1.400.000 ریال - ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد و ... به شرح کامل در اصل آگهی
tenders
پروژه تعمیر ۴ دستگاه دیزل مولد برق واحدهای عملیاتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.