تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید نصب و راه اندازی Dell EMC Unity 380 XT SAN

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 490,000,000 ریال قیمت اسناد 300.000 ریال واریز به حساب مندرج در اگهی
tenders
خرید نصب و راه اندازی   EMC Unity 380 XT SAN

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.