تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در نظر دارد اقلام مازاد مجتمع را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید
– لوله و اتصالات GRP

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 900.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب جاری الکترونیک ( جام ) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه به نام شرکت مبین انرژی خلیج فارس
tenders
لوله و اتصالات GRP

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.