تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

فروش اموال ذیل
– لندرور دو کابین
– لندرور نیم تنی
– موتور سیکلت هوندا
– لوازم اره موتوری و لوازم کار در جنگل

شرایط آگهی

پرداخت هزینه انتشار آگهی، هزینه کارشناسی، هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و هزینه های مربوط به آگهی در روزنامه بعهده برنده اگهی خواهد بود -برنده نفر اول موظف است حداکثر مدت دو ۲ روز از تاریخ برگزاری مزایده مبلغ پیشنهادی خود را به حساب ۸۵۳۶۳۷۵۹ نزد بانک کشاورزی شعبه ۱۸ دی ساری بنام شرکت تعاونی جنگل کولا واریز نماید
tenders
فروش اموال

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.