تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

نصب ۲۰۰۰ عدد کنتور و ۱۴۰۰ عدد رگلاتور در سطح شهرستان نکا و روستاهای هزار جریب
تهیه مصالح، حمل و احداث ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی ضد انفجار روستای نیالا هزار جریب گلوگاه
نصب ۲۰۰۰ عدد کنتورورگلاتور شهرستان بابلسر
تقویت فیزیکی و حفاظتی حصار فنسی موجود ایستگاه های CGS ناحیه بهشهر

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. داشتن گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات برای ردیف های ۱ و ۳، رشته ابنیه برای ردیف های ۲ و ۴ از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز -
tenders
نصب ۲۰۰۰ عدد کنتور و ۱۴۰۰ عدد رگلاتور  – تهیه مصالح، حمل و احداث ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی ضد انفجار روستا  و …

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.