تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در نظر دارد تامین تجهیزات مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذاری نماید
– تامین و تحویل قطعات آنتن های ماهواره

شرایط آگهی

ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به میزان 60.000.000 ریال ارائه گواهینامه معتبر رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه تولید و ارائه رایانه های غیر Mainframe هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود
tenders
تامین و تحویل قطعات آنتن های ماهواره

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.