تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انجام خدمات تولید محتوا, پشتیبانی , بروز رسانیو راهبردی پایگاه خبری , جایگاه الکترونیک و سیستم مالی شرکت طبق دستورالعمل پیوست.
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۰۱۲۶۲۰۰۱۱۹۰
نام سرویس : سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱مجموعه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

پس از مطالعه مستندات استعلام و سایت ویزیت نسبت درج پیشنهاد قیمت اقدام گردد. درج یک شماره تماس همراه الزامی است .
tenders
انجام خدمات تولید محتوا, پشتیبانی , بروز رسانی و راهبردی پایگاه خبری , جایگاه الکترونیک و سیستم مالی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.