تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

تامین و تحویل تجهیزات شبکه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 120.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه - ارائه گواهینامه معتبر رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه تولید و رانه رایانه های غیر Mainframe - شرکت خدمات انفورماتیک در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
tenders
تامین و تحویل تجهیزات شبکه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.