تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری عملیات تنظیف ، اصلاح ، نگهداری و ایجاد فضای سبز شهر بیرم و همچنین جمع آوری ، حمل و دفن بهداشتی زباله شهری، تنظیف معابر، جداول و کلیه امور مربوطه و تامین نیروی انسانی جهت ماشین آلات به مدت یک سال به صورت حجمی با اعتبار تقریبی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

دعوت از کلیه اشخاص حقوقی واجدالشرایط شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
tenders
واگذاری عملیات تنظیف ، اصلاح ، نگهداری و ایجاد فضای سبز شهر و همچنین جمع آوری ، حمل و دفن بهداشتی زباله شهری، تنظیف معابر، جداول و کلیه امور مربوطه و تامین نیروی انسانی جهت ماشین آلات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.