تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

از برونسپاری خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی با تعداد برآوردی ۸۳ نفر نگهبان در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز بر اساس اسکوپ کاری و شرایط و اسناد مناقصه .
شرح کلی حوزه فعالیت : خدمات حراست فیزیکی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 4,542,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/22ساعت: 10:00
tenders
خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.