تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی مجموعه های تابعه درسال ۱۴۰۱
شرح کلی حوزه فعالیت : خدمات عمومی و نظافتی
برآورد مالی : ۷۸۴,۸۹۵,۴۵۲,۱۴۴

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 0 مبلغ تضمین : 19,597,909,043 ریال توضیحات تضمین : مشخصات مناقصه گزار جهت اخد ضمانت¬نامه شرکت در مناقصه-شناسه ملی : 14003851948 - کداقتصادی : 411413577585-کدپستی: 1343713411 زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/16ساعت: 11:00
tenders
واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.